Trening for Ålesund HV-område 23.-27. oktober

 Ålesund HV område 11212 gjennomfører i tidsrommet 23-27.10.2023 den årlege treninga si med oppmøte
og dimisjon ved Langevåg skytebane i Sula Kommune.

I år er det fokus på skyting med handvåpen og avdelingsvåpen, og dessutan enkle feltdisiplinar for enkeltmann.
Skyting blir gjennomførte alle dagane ved Langevåg skytebane / leirduebane. Dagane 25-26.10 blir det òg gjennomførte skyting ved skytebanen til Ålesund skyttarlag i Olsvika. Skytinga vil bli gjennomført i tidsrommet mellom kl. 08.00 til kl. 21.00. Feltdisiplinane blir gjennomførte i tilknyting til Langevåg skytebane og nærliggjande område, og dessutan ved skytebanen i Olsvika.


Torsdag 26.10 blir det gjennomførte i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 20.00 militær aktivitet av storleiken på tropp i Langevåg sentrum, Larsgården og Vigra. Treninga blir planlagd gjennomført med minst mogleg ulempe/hinder for omgivnadene.