Tilskot til vedlikehald av kulturminne

Minner om søknadsfristen for den nye tilskotsordninga for vedlikehald og istandsetting av kulturminne i utvalde fiskevær i fylket. Midlane er øyremerka verneverdige fiskevær.

hewa  

Alnes er eitt av dei utvalde kulturmiljøa. Søknadsfristen er den 13. juni. Det kan innvilgast tilskot frå 25.000 til 200.000 kr per kulturminne.

Sjå meir om ordninga her: https://mrfylke.no/tilskot-prisar-og-stipend/tilskot-kulturminnevern/tilskot-til-kulturminne-kystkultur-fiskevaer

Viktige lenker

Ukraina