Sommartider i kommunen

Nokre kontor har avvikande opnings-/ lukketider i sommar: Sjå liste under.

  Teneste Merknad
Sentralbord, rådhuset Opningstid i sommar kl. 09.00 - 15.00 alle kvardagar 24.juni - 19. august.
  Helsestasjon for ungdom, rådhuset Feriestengt: f.o.m. 17.07.19 t.o.m. 07.08.19
NAV Giske, rådhuset

Sommarope 17.- juni - 16. august 2019:

Onsdag og fredag kl. 10.00 - 12.00

Samtalar utanom opningstida kan avtalast via www.nav.no - Ditt NAV, eller på tlf. 555 53 333