Søknad om akvakultur - anlegg i sjø, lokalitet Vikane NFFFA_6 – offentleg høyring

Green Cycle AS har søkt Nærings- og fiskeridepartementet om konsesjon for dyrking av makroalgar på lokalitet NFFFA_6 – Vikane i Giske kommune.

Det er søkt om samla produksjonsareal på 80 000 m2 likt fordelt på NFFFA_6 A (senterkoordinater: 6232.390N; 0606.078Ø) og NFFFA_6 B (senterkoordinater: 6232.197N; 0606.280Ø).

Saksdokumenta er lagt ut på Giske kommune sine internettsider (sjå under).

Høyringsfrist er sett til 06.08.2018.

Merknader til saka skal sendast til post@giske.kommune.no  eller til Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøya.

 

Saksdokument: