Øving flyplassen

Det pågår no ei større øving i området rundt Ålesund lufthamn, Vigra.

logo

Kriseleiinga i Giske kommune øver saman med Røde kors, Avinor, brann, helse og politi. Scenariet er eit fly som krasjar i austenden av flyplassen. Kriseleiinga skal blant anna øve på å opprette Evakuering- og pårørandesenter i samarbeid med etatane.