Offentleg søkjarliste kommunedirektør

Det var opphavleg 12 søkjarar til stillinga som kommunedirektør i Giske kommune. Søknadsfristen gjekk ut 2. mars. 

hewa

Sju kandidatar søkte om å verte unnateke offentlegheit med grunngjeving i offentleglova §3 og offentleglova §25. Ein av søknadane vert vurdert å ha grunnlag for å unnateke offentlegheit, men vedkommande har vald å trekkje sin søknad undervegs i prosessen. Ein valde å stå offentleg. Fem kandidatar blei vurdert å ikkje ha grunnlag for å verte unnteke offentlegheit. Desse valde å trekkje sin søknad.

Her er søkjarlista:  (PDF, 110 kB)