Ny Forskrift for SFO i Giske kommune - høyringsfrist 29. august 2024.

I formannskapsmøte 06.05.2024 vedtok Giske Formannskap å sende Forskrift for skulefritidsordninga i Giske kommune ut på høyring. 

Saka vert handsama i FAU/SU for dei 4 barneskulane våre, og du kan også sende innspel til postmottak post@giske.kommune.no om du vil gje eige innspel til saka innan 29. august 2024.

Forskrifta blir gjeldande frå 01.01.2025

Forskrift for SFO i Giske kommune (1) (PDF, 200 kB)