Mindre stenging av tunnelsambandet etter oppgradering

Knut Opeide, Statens vegvesen  Statens Vegvesen meldar om 55% nedgang i stenging av det undersjøiske tunnelsambandet etter oppgraderinga med betre overvakingssystem og innføring av feltstyring der dei kan stenge berre eitt køyrefelt i staden for begge tunnelane.

- Vi er svært godt fornøyd med disse resultatene. Kjørefeltsignalene gir oss mulighet til å stenge bare ett kjørefelt når det er behov for det, og ikke hele tunnelen. Feltstyring har vist seg å være veldig effektivt og bidrar til å sikre en god trafikkavvikling selv når det inntreffer uforutsette hendelser. Kameraovervåkningen er også til stor hjelp, både gjennom radarbilder og direkteoverført video, seier Emilie Gynnild, leiar for Vegtrafikksentralen i Region midt.

Når køyrefeltsignalane vert tatt i bruk fortel skilt i taket kva køyrefelt som er stengt. Samtidig vert fartsgrensa sett ned til 50 km/t ved bruk av variable fartsskilt.

- Trafikantene har vært veldig flinke til å tilpasse seg det nye systemet. Hvor raskt og smidig dette har gått så vi allerede i testfasen tidligere i år, seier Gynnild.

For ordens skyld: Grønn pil på skiltet over kjørefeltet betyr at feltet er åpent og kan benyttes. Gul, blinkende pil betyr at feltet vil bli stengt og at man umiddelbart må foreta feltskifte i den retning som pilen viser. Et rødt kryss betyr at kjørefeltet er stengt og ikke kan benyttes.