Miljøstasjon på Gjøsundneset

Miljøstasjonen på Gjøsundneset vert drifta av det interkommunale selskapet ÅRIM. Her kan du levere inn gjenvinnbart avfall bestemte dagar i veka: Sjå meir informasjon på ÅRIM sine nettsider

Miljøstasjonen ligg på Vigra:
Kart finn du her