Midlertidig forbud mot ild utanddørs

Ålesund brannvesen innfører midlertidig forbud mot all bålbrenning og annen bruk av ild utendørs i Ålesund, Sula og Giske. Forbudet gjelder fra søndag 27. november og de neste ti dagene.

Bakgrunnen er at det er svært tørt i terrenget, og dermed stor spredningsfare ved brann i skog, gress og lyng.

Vi minner samtidig om at bruk av fyrverkeri kun er tillatt nyttårsaften etter kl. 18.

Vedtaket om forbud mot ild utendørs hjemles i forskrift om brannforebygging § 3, fjerde ledd: «Når brannfaren er spesielt stor eller det foreligger andre ekstraordinære forhold, kan kommunen innføre forbud mot å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander når som helst i løpet av året og alle steder utendørs i kommunen. Forbudet skal klart avgrenses a. geografisk til hele kommunen eller områder i kommunen og b. tidsmessig for en periode på maksimalt 60 dager.»