Listeforslag til offentleg ettersyn - Kommunestyreval 2023

I hht. Vallova § 6- 6 vert innkomne listeforslag lagt ut til offentleg ettersyn.

I følgje Vallova § 6-6 skal innkomne listeforslag leggast ut til offentleg ettersyn etterkvart som dei vert sende inn. 

Innkomne listeforslag til Giske kommune blir  lagt i papirutgåve i kommunen sin ekspedisjon på Servicekontoret, samt på denne sida på kommunen sine heimesider etterkvart som dei kjem inn.