"Kunsten å skrive ein roman" Forfattarar kjem til biblioteket torsdag 27.4. kl. 1900

Tre forfattarar drøfter skrivemetodane sine og gir tre ulike syn på romanskriving.

Kunsten å skrive ein roman - Klikk for stort bileteTre forfattarar drøfter skriveprosessane sine

"Kunsten å skrive ein roman" gir tre ulike syn på romanskriving frå idèfasen til revisjon. Samtalen byr på mykje for både lesarar og forfattarar.

Arrangementet er gratis og alle er velkomne!