Konstituering i leiarstillingar i oppvekst ut 2022

Gry Støbakk Ytterland held fram som rektor og einingsleiar ved Valderøy barneskule ut 2022.

Ingrid Lucie Troøen Hessen er konstituert som rektor og einingsleiar ved Giske skule i same tidsrom.

Kristian Homlung Abrahamsen held fram som konstituert avdelingsleiar for 5.- 7. trinn, Vigra skule.

Vi er takksame for fleksibiliteten og løysingsvilja! Seier kommunalsjef Åse Elisabeth Skjærseth

Viktige lenker

Ukraina