Konstituerande kommunestyremøte 19. oktober 2023

Idag skal kommunestyret for komande periode 2023-2027 konstituere seg.

Møtet startar kl. 1700 i kommunestyresalen på Giske rådhus og er ope for publikum.

Du kan også følgje det på Kommune-TV.

Sakliste finn du på kommune-TV eller på kommunen sine heimesider: Sakliste og sakspapir