Kommunestyremøte idag kl. 1700

Det er idag møte i Giske kommunestyre frå kl. 1700. Kommune-TV vert satt på kl. 1830.

Idag skal Giske kommunestyre behandle kommuneplanen sin samfunnsdel.

Første del av møtet vil føregå i inndelte grupper, med diskusjon og samarbeid.
Grunna praktiske årsaker vil ikkje denne delen av møtet bli sendt på kommune-tv.
Møtet er elles ope for publikum og interesserte er velkomne til kommunestyresalen.

Kommune-tv vil bli satt på kl. 1830 når kommunestyret samler seg til formell møtebehandling og vedtak.