Kommunestyremøte 15. februar

Giske kommunestyre i kommunestyresalen på Giske rådhus. 
15. februar kl. 1700.

Møter i politiske organ er opne for publikum.

Du kan møte opp personleg i salen eller du kan følgje møtet på Kommune-TV

Sakliste og sakspapir finn du på heimesidene våre: Sakliste

Vel møtt!