Kartlegging av frivilligheita i Møre og Romsdal

3.600 lag og organisasjonar i Møre og Romsdal er invitert til å delta i ei spørjeundersøking, som no er sendt ut. Målet er meir kunnskap for å kunne gi frivilligheita best moglege rammer.

Det er Telemarksforsking som gjennomfører undersøkinga, som vil inkludere ei spørjeundersøking til frivillige organisasjonar. Dei har også gjennomført intervju med alle kommunar i fylket.  Dei meiner denne undersøkinga vil gje ny innsikt i samspelet mellom offentleg og sivil sektor.
Undersøkelsen finn du her:
SurveyXact (telemarksforsking.no)

Nyheitssak frå Møre og Romsdal Fylkeskommune finn du her:
Rekordstor kartlegging av frivilligheita - Møre og Romsdal fylkeskommune (mrfylke.no)