Jamnt i toppen

Framskrittspartiet, Høgre og Kristeleg folkeparti er dei største partia når førehandsstemmene er telt opp.

Valvake på PSS på Ytterland.

Av 1474 førehandsstemmer har Frp fått 303 stemmer, 21,1 prosent, KrF har fått 287 stemmer, 20 prosent og Høgre hakk i hæl med 283 stemmer, 19,7 prosent av førehandsstemmene.

Arbeidarpartiet har fått 157 stemmer, 10,9 prosent av stemmene

Tverrpolitisk liste 7,9 prosent

Venstre 7,2 prosent

Senterpartiet 5,6 prosent

Industri og Næringspartiet 4,9 prosent

Miljøpartiet de grønne 2,7 prosent

Her kan du sjå mandatfordelinga etter oppteljing av førehandsstemmene: 

Mandatfordeling