Invitasjon til deltaking i foreldrerettleiingsprogrammet ICDP!

Helsestasjonen i Giske kommune inviterar til deltaking i foreldrerettleiingsprogrammet "International Child Development Programme" (ICDP) som startar 2. oktober på rådhuset.

Alle med barn møter ulike små og store utfordringar i foreldrerolla. Mange opplever god hjelp av å delta i ei foredrerettleiingsgruppe.

ICDP er utarbeidd av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har utarbeidd ICDP som eit førebyggande program til foreldre i grupper med fokus på meistring og familien sine ressurar, og gruppene vert leia av sertifiserte ICDP-rettleiarar.

Sjå info i eigen brosjyre under.

 

Oppstart: Giske rådhus, 2. oktober kl. 13.30 - 15.00

Påmeldingsfrist: 10. september.

Til: jors@giske.kommune.no