Innskriving av elevar i 1. klasse hausten 2024

Tirsdag 13. og onsdag 14.02.2024 blir det innskriving av elevar i 1. klasse ved barneskulane i kommunen. Det blir sendt innkalling til alle born som er fødde i 2018 som i Folkeregistrert er registrerte busette i Giske kommune. Dersom nokon ikkje får brev frå skulane må dei ta kontakt med kommunen.

Vigra skule: frå kl. 09:00 og ut over dagen (begge dagane).
Valderøy barneskule: heile dagane.
Giske skule: frå kl.  09:00 og ut over dagen på onsdagen.
Godøy skule:f rå kl. 09:00 og ut over dagen (begge dagane).

Giske kommune har nynorsk som hovudmål
Søknadsfrist for elevar som vil ha bokmål som hovudmål er 01.03.2024. Denne lenka til nettsida til UDI inneheld informasjon om bokmål og nynorsk i grunnskulen.

Lenke til opplæringslova.