Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

I medhald av kommunelova § 14-3 er Giske formannskap sitt framlegg til handlings- og økonomiplan for 2024-2027, inkludert årsbudsjett for 2024, lagt ut til alminneleg ettersyn i Giske rådhus, Valderøya, fram til 05.12.2023.

Kommunestyret skal behandle framlegget i møte 07.12.2023. Eventuelle merknadar må vere innkomne skriftleg til Giske kommune, post@giske.kommune.no, 06.12.2022.

Handlings- og økonomiplan til offentleg ettersyn
Tittel Publisert Høyringsfrist
Giske formannskap sitt framlegg - løyvingsoversikt drift og investering (PDF, 396 kB) 21.11.2023 05.12.2023
Handlings- og økonomiplan 2024-2027, kommunedirektøren sitt forslag 21.11.2023 05.12.2023