Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025

 I medhald av kommunelova § 14-3 er Giske formannskap sitt framlegg til handlings- og økonomiplan for 2022 - 2025, inkludert årsbudsjett for 2022, lagt ut til alminneleg ettersyn i Giske rådhus, Valderøya, fram til 01.12.2021.

Det gjeld óg kommunale gebyr og betalingssatsar.  Kommunestyret skal behandle framlegget i møte 09.12.2021. Eventuelle merknadar må vere innkomne skriftleg til Giske kommune, post@giske.kommune.no, 02.12.2021.

Vedlegg:

Handlings- og økonomiplan 2022-2025

Handlings- og økonomiplan 2022-2025
Tittel Publisert
17.11.2021
Formannskapet sitt framlegg - løyvingsoversikter drift og investering (PDF, 332 kB) 17.11.2021
Handlings- og økonomiplan 2022-2025 Kommunedirektøren sitt forslag 17.11.2021

Viktige lenker

Ukraina