Hagerømlingar

Informasjon om skadeleg framande plantearter

Mange av oss er glade i blomster og planter, men mange planter kan vera skadeleg for miljøet dersom dei blir sette ut i naturen. Disse er kjente som "hagerømlingar". På Miljødirektoratets side finn du mykje informasjon om skadelege framande planter og kva ein kan gjera dersom ein har dei i hagen og vil redusere fare for spreiing.

God sommar!

Bilete tatt av Dag Holtan,  lånt frå www.artsobservasjoner.no