Gress- og lyngbrannfare

Meteorologisk institutt  melder om stor skogbrannfare (oransje nivå).

Konsekvens

Vegetasjon kan svært lett antennes og veldig store områder kan bli berørt.

Råd

Vær svært forsiktig med åpen ild. Følg lokale myndigheters instruksjoner. Behov for forebyggende tiltak og beredskap skal vurderes fortløpende av beredskapsaktører.

Beskrivelse

Farenivået økes etter vedvarende oppholdsvær i over to uker. Det er nå lokal stor gress- og lyngbrannfare i snøfrie områder i lavlandet inntil det kommer nedbør av betydning.

 

Følg med på Varsel fra Meteorologisk Institutt for Ytre strøk av Møre og Romsdal | Varsom.no