Granaten er fjerna

Politiet har i kveld bekrefta at granaten er fjerna frå området ved Vigra skule. 

Området rundt skulen er no heilt trygt igjen. Alle foreldre har fått melding om dette.