God rørkvalitet i Giske

Ei oversikt over kloakk- og vassrør-kvaliteten i kommunane i Noreg viser at tilstanden i Giske er relativt god: Omtrent alle kloakkrør er lagt etter 1960,og ca 40 % (36.984 meter) er lagt etter år 2000. Omlag 41% av alle vassrør (66.884 meter) er lagt etter 2001. Teknisk eining arbeider også fortløpande med oppgradering av dei eldste delane av rørnettet i Giske.

Alle kommunar meldar kvart år inn sine tal til KOSTRA - desse er no visualisert og lagt ut på eiga nettside her.