Giske kommune ut av Robek

 Statsforvaltaren i Møre og Romsdal melder på sine heimesider at Giske kommune er utmeldt av Robek (Register om betinga godkjenning og kontroll).  

 

I dag blir dette feira med marsipankake til alle tilsette.