Giske kommune legg framlegg til alkoholpolitisk handlingsplan ut på høyring

Gul og storblå mugge med vatn. - Klikk for stort bilete Copilot

Giske formannskap gjorde sak 084/2024 i møte 17.06.2024 vedtak om å legge framlegg til alkoholpolitisk handlingsplan for 2024-2028 ut på høyring. Dei som har merknadar til planen må sende desse til Giske kommune på e-post til post@giske.kommune.no eller i posten til Giske kommune, Valderhaug 4, 6050 Valderøy. Frist for innsending av merknader er 01.08.2024.

Lenke til sak 084/2024 i Giske formannskap.
Lenke til framlegg til alkoholpolitisk plan for Giske kommune 2024 – 2028.