Fristen for spelemidlar nærmar seg

Idrettslag, velforeiningar og andre godkjente lag kan søkje spelemidlar til å bygge og rehabilitere anlegg og område for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet, samt nærmiljøanlegg.

Dei nye reglane for tildelingar i 2024, «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet – 2023» finn de her.

Søknad om spelemidlar skal framleis sendast kommunen seinast innan 15. oktober kvart år.

Søknadsskjema finn ein her: Anleggsregisteret - søknadsskjema

Her er kommunen sin generelle innleiiande informasjon om regelverket (PDF, 302 kB)