Forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og velferdsgode i Giske Kommune

I medhald av Kommunelova § 8-3 og Forvaltningslova kapittel VII er Giske formannskap sitt framlegg til lokal forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og velferdsgode i Giske kommune lagt ut til alminneleg ettersyn 22.november. 

logo 

Giske kommunestyre skal behandle framlegget i møte 9. desember 2021.
Eventuelle merknadar må vere innkomne skriftleg innan til Giske kommune, post@giske.kommune.no, innan 6.desember 2021.

Lokal forskrift om folkevalde sin rett til godtgjersle og velferdsgode i Giske Kommune (PDF, 115 kB)

Viktige lenker

Ukraina