Er du opptatt av helse og omsorg i Giske?

Kommunen søkjer etter  4 vararepresentantar til brukarutvalet i helse- og omsorgstenestene.

I brukarutvalet kan viktige erfaringar og kompetanse frå brukarsida, ilag med kommunen sin fagkompetanse, kome med gode råd og innspel for ei god utvikling av tenestene og rett bruk av tilgjengelege ressursar.

Vil du vere med? Meld deg til servicekontoret tlf. 70188000 innan utgongen av august.

Ta gjerne kontakt med Kåre Sæter tlf. 90201227 eller kommunalsjef Lene Overå tlf. 41616109 for meir informasjon!