BAPP-gruppe startar over påske

BAPP-grupper er eit gruppetilbod for born 8-12 år og ungdom 13-15 år med foreldre med psykiske problem. Tilbodet er i alle kommunar for pårørande og for born.

I Giske kommune startar gruppetilbodet for foreldre og føresette måndag 9. april.

Gruppene blir kl 14:30 – 16:00. De vil få MAT i starten av  ALLE  samlingane.

TIMEPLAN - VÅR   2018:

MANDAG 09/04 KL: 14:30 - 16:00   For foreldre og føresette    

MANDAG 16/04  KL  14:30 -  16:00   For barn.

MANDAG 23/04  KL  14:30 – 16:00    

MANDAG 30/04  KL  14:30 – 16:00   

MANDAG 07/05  KL  14:30 – 16:00    

MANDAG 14/05  KL  14:30 – 16:00      

MANDAG 28/05  KL  14:30 -  16:00 

MANDAG 04/06  KL  14:30 -  16:00    

MANDAG 11/06  KL  14:30 – 16:00  

TORS DAG 14/06  KL 14:30 – 16:00  For foreldre og føresette.

 

MANDAG 10/09/18  KL 14:30 – 16:00    Gjensynsamling for barn.

Om det er spørsmål, ta kontakt telf 70188125 eller 90082636.