Nytt og betre planregister!

Giske kommune sitt planregister er endra. Planregisteret er no mykje meir brukarvennleg og lett å finne fram i. I planregisteret finn ein fortsatt alle arealplaner i kommunen, både kommuneplan, reguleringsplan og planer under arbeid. Giske kommune sitt planregister finn ein på arealplaner.no eller (som også tidlegare) via kommunekart.com. Det er også linka til i "Plankontoret" på Giske kommune si nettside.

 

Viktige lenker

Ukraina