Den kulturelle skulesekken

Skulane i Giske er med i ordninga "Den kulturelle skulesekken". Her får elevane møte med profesjonell kultur frå ulike sjangrar. På nettsidene til "Den kulturelle skulesekken" finn du oversikt over kva tilbod som blir gitt ved den enkelte skulen.

Lenker:

Den kulturelle skulesekken - program for Giske kommune

Ressursside for lærarar som ikkje jobbar med Den kulturelle skulesekken