Giske kommune og Sula kommuna avslutta utviklingsarbeidet "To fram" i oktober 2020. Gjennom utviklingsarbeidet har dei tilsette fått auka kompetanse innafor mange område, og har utvikla standarder, rutiner og planar.

I denne filmsnutten fortel Sofie Volle om kor viktig nærmiljøet og samfunnet er for barn i barnehagen.

Sjå Finalefilmen for ein full presentasjon av utviklingsarbeidet «To fram».

 

Giske kommune og Sula kommuna avslutta utviklingsarbeidet "To fram" i oktober 2020. Gjennom utviklingsarbeidet har dei tilsette fått auka kompetanse innafor mange område, og har utvikla standarder, rutiner og planar.

I denne filmsnutten fortel Susann Sønderland om kor viktig fysisk aktivitet og sansemotorikk er for barnehagebarn.

Sjå Finalefilmen for ein full presentasjon av utviklingsarbeidet «To fram».

 

Giske kommune og Sula kommuna avslutta utviklingsarbeidet "To fram" i oktober 2020. Gjennom utviklingsarbeidet har dei tilsette fått auka kompetanse innafor mange område, og har utvikla standarder, rutiner og planar.

I denne filmsnutten fortel Emma Dyb om viktigheita av søvn, og kva som skjer med hjerna når vi søv.

Sjå Finalefilmen for ein full presentasjon av utviklingsarbeidet «To fram».

 

Giske kommune og Sula kommuna avslutta utviklingsarbeidet "To fram" i oktober 2020. Gjennom utviklingsarbeidet har dei tilsette fått auka kompetanse innafor mange område, og har utvikla standarder, rutiner og planar.

I denne filmsnutten fortel Sissel Beate Nyhaug om tryggheit, omsorg, tilknytting og hjerneutvikling.

Sjå Finalefilmen for ein full presentasjon av utviklingsarbeidet «To fram».

 

Giske kommune og Sula kommuna avslutta utviklingsarbeidet "To fram" i oktober 2020. Gjennom utviklingsarbeidet har dei tilsette fått auka kompetanse innafor mange område, og har utvikla standardar, rutiner og planar.

I denne filmsnutten fortel Llinda Navelsaker om kor viktig velkomsten og avskjeden er i barnehagen.

Sjå Finalefilmen for ein full presentasjon av utviklingsarbeidet «To fram».

 

Giske kommune og Sula kommuna avslutta utviklingsarbeidet "To fram" i oktober 2020. Gjennom utviklingsarbeidet har dei tilsette fått auka kompetanse innafor mange område, og har utvikla standarder, rutiner og planar.

I denne filmsnutten fortel Silje Dybdal Rokstad om leikemiljøet i barnehagen.

Sjå Finalefilmen for ein full presentasjon av utviklingsarbeidet «To fram».

 

Giske kommune og Sula kommuna avslutta utviklingsarbeidet "To fram" i oktober 2020. Gjennom utviklingsarbeidet har dei tilsette fått auka kompetanse innafor mange område, og har utvikla standarder, rutiner og planar.

I denne filmsnutten fortel Sonja Roaldsand Skodje om handlingsplanen mot mobbing i barnehagen.

Sjå Finalefilmen for ein full presentasjon av utviklingsarbeidet "To fram".

 

Giske kommune og Sula kommuna avslutta utviklingsarbeidet "To fram" i oktober 2020. Gjennom utviklingsarbeidet har dei tilsette fått auka kompetanse innafor mange område, og har utvikla standarder, rutiner og planar.

I denne filmsnutten fortel Janne Britt Strand Vingen om den heilskaplege tenkinga i det spesialpedagogiske arbeidet i barnehagane.

Sjå Finalefilmen for ein full presentasjon av utviklingsarbeidet «To fram».

 

Giske kommune og Sula kommuna avslutta utviklingsarbeidet "To fram" i oktober 2020. Gjennom utviklingsarbeidet har dei tilsette fått auka kompetanse innafor mange område, og har utvikla standarder, rutiner og planar.

I denne filmsnutten fortel May Torvnes Dybvik om progresjon i barnehagen.

Sjå Finalefilmen for ein full presentasjon av utviklingsarbeidet «To fram».

 

Giske kommune og Sula kommuna avslutta utviklingsarbeidet "To fram" i oktober 2020. Gjennom utviklingsarbeidet har dei tilsette fått auka kompetanse innafor mange område, og har utvikla standarder, rutiner og planar.

I denne filmsnutten fortel Randi Furnes om førskulearbeidet i barnehagen.

Sjå Finalefilmen for ein full presentasjon av utviklingsarbeidet «To fram».