Reglementsamling

Reglement for diverse folkevalde organ

 • Kommunestyret
 • Formannskapet
 • Arbeidsmiljøutvalet
 • Eldrerådet
 • Rådet for funksjonshemma
 • Kontrollutvalet
 • Partssamansett utval (Administrasjonsutvalet)
 • Dei politiske komiteane
 • Namnenemnda
 • Skattetakstenemnda (sakkunnig nemnd)
 • Overskattetakstnemnda (sakkunnig klagenemnd)

Les reglementsamling her. (PDF, 2 MB)

(PDF-dokument med klikkbare bokmerke)