Reglementoversikt for folkevalde

Her er ein oversikt over kva reglement, etiske retningslinjer m.fl. som er gjeldande for folkevalde i Giske kommune.

Reglementsamling
Namn Gå til reglement
Delegeringsreglement Sist oppdatert 17.06.2021 (PDF, 3 MB)
Etiske retningslinjer for tilsette og folkvalde i Giske kommune Opplasta 20.01.2022 (PDF, 528 kB)
Reglement for politiske utval og kommunale organ Sist oppdatert 19.2.2021 (PDF, 2 MB)
Søknad om fritak frå politiske verv Sist oppdatert 19.01.2022 (PDF, 87 kB)
Godtgjerslereglement for folkevalde Vedteken 19.10.2023 (PDF, 119 kB)
Godtgjerslereglement for valarbeid Vedteken 18.11.2021 (PDF, 59 kB)
Kommunelova Kommunelova frå 2018

Artikkelliste