Planar

 

Sentraladministrasjonen
 

Årsrapport 2022 - Giske Kommune

Årsrapport 2020 (PDF, 17 MB)

Kommuneplanen sin samfunnsdel 2023-2033 (PDF, 2 MB)

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 - Føresegner

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 - Planomtale

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 - Plankart

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 - Plankart for sjøbotn

Kommunedelplan for naturmangfald (PDF, 24 MB)

Kommunedelplan for naturmangfald - temakart (PDF, 11 MB)

Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2024 - 2027

Budsjett 2023 - Handlings- og økonomiplan 2023 – 2026 

Budsjett 2022 - Handlings- og økonomiplan 2022 - 2025, med forpliktande plan

Budsjett 2021 - Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024, med forpliktande plan (PDF, 41 MB)

Budsjett 2020 - Handlings- og økonomiplan 2020 - 2023 (PDF, 9 MB)

Budsjett 2019 - økonomiplan 2019-22  (PDF, 4 MB)
Stab
STRATEGISK NÆRINGSPLAN 2015-26 - endelig versjon  (PDF, 859 kB)
Digitaliseringsstrategi eKommune Sunnmøre 2017-2020  (PDF, 3 MB)
Beredskapsplan
Styringsdokument - Samfunnssikkerheit og beredskap
Oppvekst
Kvalitetsplan oppvekst Giske kommune 2023 - 2026 (PDF, 902 kB)
 
Helse, sosial, omsorg
Strategi bu- og tenestetilbod helse og omsorg 2050
Helse- og omsorgsplan - Samspel, meistring og helse  (PDF, 2 MB)
Alkoholpolitiske retningsliner for Giske 2015-19 1  (PDF, 990 kB)
Rusmiddelplanen for 2008-2011 - VEDTATT  (PDF, 330 kB)
Bustadsosial handlingsplan 2017-2021 Giske kommune  (PDF, 346 kB)
Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse- og omsorgstenesta i Giske kommune
Smittevernplan 2020 - Giske kommune (PDF, 334 kB) - rev. 04.10.2021
Pandemiplan 2020 - 2024 - Giske kommune - rev. 04.10.2021 (PDF, 231 kB)
Teknisk
Energi og klimaplan Status 2009_del1_rev1_20091207  (PDF, 5 MB)
EnergiKlimaplan_Giske_del2_20091201  (PDF, 648 kB)
Trafikktryggingsplan 2012-24  (PDF, 23 MB)
 
Miljø og kultur
KULTURPLAN 2016 - 2026 (PDF, 2 MB)

Kulturplan Giske 2016-26 - vedlegg  (PDF, 26 MB)

Kulturmiljøplan 2020 - 2030 (PDF, 4 MB) 

Landbruk
Landbruksplan for Giske 2010-  (PDF, 253 kB)
Kjerneområde landbruk_2015 - kart  (PDF, 3 MB)