Planar

 

Overordna planar

 

Sentraladministrasjonen

Årsrapport 2020 (PDF, 17 MB)

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 - Føresegner

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 - Planomtale

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 - Plankart

Kommuneplanen sin arealdel 2018-2030 - Plankart for sjøbotn

 

Budsjett 2021 - Handlings- og økonomiplan 2021 - 2024, med forpliktande plan (PDF, 41 MB)

Budsjett 2020 - Handlings- og økonomiplan 2020 - 2023 (PDF, 9 MB)

Stab
Oppvekst
 
 
Helse, sosial, omsorg
Pandemiplan 2020 - 2024 - Giske kommune - rev. 04.10.2021 (PDF, 231 kB)
Teknisk
 
Miljø og kultur
Landbruk