Administrativ organisering

Rådmann Marianne Stokkereit Aasen RådmannMarianne Stokkereit Aasen Kommunalsjef Arnfinn Vartdal KommunalsjefArnfinn Vartdal Ass. Rådmann Lene Bjørlo Overå Ass. RådmannLene Bjørlo Overå Drift/stab Pedagogisk konsulent skule, pedagogisk konsulent b... Drift/stabPedagogisk konsulent skule, pedagogisk konsulent barnehage, pedagogisk rettleiarteneste Vigra barnehage Vigra barnehage Giske oppvekstsenter Giske skule og Giske barnehage Giske oppvekstsenterGiske skule og Giske barnehage Godøy skule Godøy skule Valderøy barneskule Valderøy barneskule Valderøy ungdomsskule Valderøy ungdomsskule Vigra skule Vigra skule Miljø og kultur Kulturkontor, bibliotek, frivilligsentral, ku... Miljø og kulturKulturkontor, bibliotek, frivilligsentral, kulturskule Teknisk eining Teknisk eining Drift/stab Konsulent, spesialkonsulent omsorg, folkehelsekoor... Drift/stabKonsulent, spesialkonsulent omsorg, folkehelsekoordinator, kvardagsrehabilitering Barn, familie og helse Legetenesteste, barnevern, psykisk hel... Barn, familie og helseLegetenesteste, barnevern, psykisk helseteam barn og unge,tildelingskontor, flyktningteneste, vaksenopplæring, PPT, førskuleteam, helsestasjon, fysio/ergo, logoped Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt Praktisk bistand, heime... Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistriktPraktisk bistand, heimesjukepleie, BPA, Vigra omsorgssenter for demente, Godøy bukollektiv, Reset bufellesskap Valderøy omsorgsdistrikt Giske omsorgssenter, heimeteneste, p... Valderøy omsorgsdistriktGiske omsorgssenter, heimeteneste, praktisk bistand, Hustruhamna, kjøken Meistring og psykisk helse Gudmundvegen og Skomakarvegen bufe... Meistring og psykisk helseGudmundvegen og Skomakarvegen bufellesskap inkl. Kingelveven. Løkevegen, psykisk helse og rusteneste Personal og løn Personal og løn Næring og utvikling Næring, landbruk Næring og utviklingNæring, landbruk Økonomi Rekneskap ØkonomiRekneskap Servicekontor Servicekontor NAV NAV