Administrativ organisering

Administrativ organisering h2019 Side-1 Belte Ark.147 Ark.148 Ren.143 Ark.144 Ark.145 Boks Rådmann Marianne Stokkereit Aasen RådmannMarianne Stokkereit Aasen Boks.3 Kommunalsjef Arnfinn Vartdal KommunalsjefArnfinn Vartdal Boks.4 Ass. Rådmann Lene Bjørlo Overå Ass. RådmannLene Bjørlo Overå Boks.5 Drift/stab Pedagogisk konsulent skule, pedagogisk konsulent b... Drift/stabPedagogisk konsulent skule, pedagogisk konsulent barnehage, førskuleteam, pedagogisk rettleiarteneste Boks.6 Vigra barnehage Vigra barnehage Boks.7 Giske oppvekstsenter Giske skule og Giske barnehage Giske oppvekstsenterGiske skule og Giske barnehage Boks.8 Godøy skule Godøy skule Boks.9 Valderøy barneskule Valderøy barneskule Boks.10 Valderøy ungdomsskule Valderøy ungdomsskule Boks.11 Vigra skule Vigra skule Boks.12 Miljø og kultur Kulturkontor, bibliotek, frivilligsentral, ku... Miljø og kulturKulturkontor, bibliotek, frivilligsentral, kulturskule Boks.13 Teknisk eining Teknisk eining Boks.15 Drift/stab Rådgivar Drift/stabRådgivar Boks.17 Barn, familie og helse Legetenesteste, barnevern, psykisk hel... Barn, familie og helseLegetenesteste, barnevern, psykisk helseteam barn og unge,tildelingskontor, flyktningteneste, vaksenopplæring, PPT, helsestasjon, fysio/ergo, logoped Boks.18 Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt Praktisk bistand, heime... Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistriktPraktisk bistand, heimesjukepleie, BPA, Vigra omsorgssenter for demente, Godøy bukollektiv, Reset bufellesskap Boks.19 Valderøy omsorgsdistrikt Giske omsorgssenter, heimeteneste, p... Valderøy omsorgsdistriktGiske omsorgssenter, heimeteneste, praktisk bistand, Hustruhamna, kjøken Dynamisk kobling Dynamisk kobling.35 Dynamisk kobling.37 Dynamisk kobling.38 Dynamisk kobling.40 Dynamisk kobling.41 Dynamisk kobling.42 Dynamisk kobling.45 Dynamisk kobling.46 Dynamisk kobling.47 Dynamisk kobling.49 Dynamisk kobling.50 Dynamisk kobling.51 Dynamisk kobling.53 Dynamisk kobling.62 Dynamisk kobling.63 Dynamisk kobling.65 Dynamisk kobling.66 Dynamisk kobling.127 Boks.128 Meistring og psykisk helse Gudmundvegen og Skomakarvegen bufe... Meistring og psykisk helseGudmundvegen og Skomakarvegen bufellesskap inkl. Kingelveven. Løkevegen, psykisk helse og rusteneste Dynamisk kobling.129 Ark.142 Boks.54 Personal og løn Personal og løn Boks.55 Næring og utvikling Næring, landbruk Næring og utviklingNæring, landbruk Boks.56 Økonomi Rekneskap ØkonomiRekneskap Boks.57 Servicekontor Servicekontor Boks.58 NAV NAV