Administrativ organisering

Administrativ organisering h2019 Side-1 Ren Ark.122 Ark.123 Boks Rådmann Marianne Stokkereit Aasen RådmannMarianne Stokkereit Aasen Boks.3 Konst. kommunalsjef Arnfinn Vartdal Konst. kommunalsjefArnfinn Vartdal Boks.4 Ass. Rådmann Lene Bjørlo Overå Ass. RådmannLene Bjørlo Overå Boks.5 Drift/stab Pedagogisk konsulent skule, pedagogisk konsulent b... Drift/stabPedagogisk konsulent skule, pedagogisk konsulent barnehage, pedagogisk rettleiarteneste Boks.6 Vigra barnehage Vigra barnehage Boks.7 Giske oppvekstsenter Giske skule og Giske barnehage Giske oppvekstsenterGiske skule og Giske barnehage Boks.8 Godøy skule Godøy skule Boks.9 Valderøy barneskule Valderøy barneskule Boks.10 Valderøy ungdomsskule Valderøy ungdomsskule Boks.11 Vigra skule Vigra skule Boks.12 Miljø og kultur Kulturkontor, bibliotek, frivilligsentral, ku... Miljø og kulturKulturkontor, bibliotek, frivilligsentral, kulturskule Boks.13 Teknisk eining Teknisk eining Boks.15 Drift/stab Konsulent, spesialkonsulent omsorg, folkehelsekoor... Drift/stabKonsulent, spesialkonsulent omsorg, folkehelsekoordinator, kvardagsrehabilitering Boks.16 Tildelingskontoret Tildelingsteamet, flyktningtenesta, vaksen... TildelingskontoretTildelingsteamet, flyktningtenesta, vaksenopplæringa Boks.17 Barn, familie og helse Legetenesteste, barnevern, psykisk Hel... Barn, familie og helseLegetenesteste, barnevern, psykisk Helseteam barn og unge,, PPT, førskuleteam, helsestasjon, fysio/ergo, logoped Boks.18 Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt Vigra, Giske og Godøy omsorgsdistrikt Boks.19 Valderøy omsorgsdistrikt Giske omsorgssenter, heimeteneste, p... Valderøy omsorgsdistriktGiske omsorgssenter, heimeteneste, praktisk bistand, Hustruhamna, kjøken Dynamisk kobling Dynamisk kobling.35 Dynamisk kobling.37 Dynamisk kobling.38 Dynamisk kobling.40 Dynamisk kobling.41 Dynamisk kobling.42 Dynamisk kobling.45 Dynamisk kobling.46 Dynamisk kobling.47 Dynamisk kobling.48 Dynamisk kobling.49 Dynamisk kobling.50 Dynamisk kobling.51 Dynamisk kobling.52 Dynamisk kobling.53 Boks.54 Personal og løn Personal og løn Boks.55 Næring og utvikling Næring, landbruk, beredskap Næring og utviklingNæring, landbruk, beredskap Boks.56 Økonomi Rekneskap ØkonomiRekneskap Boks.57 Servicekontor Servicekontor Boks.58 NAV NAV Dynamisk kobling.62 Dynamisk kobling.63 Dynamisk kobling.65 Dynamisk kobling.66 Boks.128 Meistring og psykisk helse Gudmundvegen og Skomakarvegen bufe... Meistring og psykisk helseGudmundvegen og Skomakarvegen bufellesskap inkl. Kingelveven. Løkevegen, psykisk helse og rustenesta Dynamisk kobling.129 Ark.130 Einingar Einingar Ark.132 Einingar Einingar Dynamisk kobling.134