NAV-tenester

NAV har klar fokus på arbeid og aktivitet. Arbeid gir god helse og NAV har mange verkemiddel for  at du skal nå dine mål om arbeid og aktivitet. Hovedmålet til NAV er: Fleire i arbeid og aktivitet, færre på stønad.

NAV Giske er ope for for besøk utan timeavtale tirsdag og torsdag kl. 10:00 – 12:00. Dersom du er registrert hos NAV ber vi deg ta kontakt med oss frå nav.no/DittNAV og gjer avtale om tidspunkt før du kjem til oss - då kan vi gi deg betre service. Takk for at du viser hensyn og følgjer dei nasjonale smitteråda.

Har du behov for akutt økonomisk bistand, naudhjelp eller står utan bustad for natta, kan du ta kontakt på vakttelefon som er betent alle kvardagar kl. 09:00 - 15:00 tlf. 469 40 513. 

For opningstider sjå: 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kontakt-nav/kontorer/nav-giske

NAV-tenester

Du finn svar på det meste på nav.no. 
Du kan kontakte oss alle dagar på telefon 55 55 33 33 eller på www.nav.no/skrivtiloss (Ditt NAV). 
Du kan òg chatte med oss. 

Tenester og tilbod
 

Skal du søke sosialhjelp? Då må du logge inn med bank-ID og søke digitalt.
Har du ikkje bank-ID?  Kontakt NAV Giske, så hjelper vi deg. 

Nav.no har åpent hele døgnet

  • Finn ledige stillingar
  • Registrer deg som arbeidssøkjer
  • Skriv til oss på Ditt NAV
  • Send søknader
  • Sjekk utbetalingar

Vi svarer på telefon             55 55 33 33   kl. 09:00-15:00
Spørsmål om pensjon          
55 55 33 34   kl. 09:00-15:00