Viltforvaltning

Viltlova gjeld alle viltlevande landpattedyr. Viltnemnda i Giske er politisk oppnemnt og tildelar fellingsløyve til valda i kommunen.

 
Kommunen har forvaltningsoppgåver etter viltlova og forskrifter knytt til denne. Landbrukskontoret gjev råd og rettleiing i saker knytta til vilt og forvaltning av vilt.  
 
Hjorteviltregisteret har informasjon om alle valda i kommunane: Fellingstillatelser/ fellingigsresultat, sett-hjort og slaktevekter. Her vil du og finne tilgang til "sett og skutt" som er ei elektronisk løysing du sjølv kan bruke til å registrere sett-hjort og slaktevekt.

 

I Hjorteviltregisteret finn du også oversikt og informasjon om fallvilt (trafikk-påkøyrsler).