Landbruk

Giske kommune kjøper landbrukstenester frå Ålesund kommune si landbruksavdeling som er bl.a. sekretariat til landbruksnemnda og viltnemnda.

Landbruksforvaltninga har fast kontor i Brattvåg. Møter i Giske kommune etter behov, både for møte på rådhuset og gardsbesøk.

Tilsette og arbeidsområder:


Helga Færøy, landbrukssjef, tlf 90513075/ 70207500 (sentralbord i Brattvåg),
e-post; helga.faeroy@haram.kommune.no:

 • Sekretær for landbruksnemnda.
 • Jord og konsesjonslovsaker
 • Gardskart
 • Produksjonstillegg i jordbruket

Kårstein Haram, tlf 99311234/ 70207500 (sentralbord i Brattvåg),
e-post; karstein.haram@alesund.kommune.no:

 • Investeringsvirkemiddel i landbruket
 • Spreiing og lagring av husdyrgjødsel.
 • Sertifisering i bruk av plantevernmiddel.
 • Tilskot til kulturlandskapstiltak (SMIL) og utvalgt kulturlandskap
 • Tilskot til drenering
 • Produksjonstillegg i jordbruket
 • Velferdsordningane i jordbruket

Sissel Flagestad, tlf 94837163/ 70207500 (sentralbord i Brattvåg),
e-post; sissel.flagestad@alesund.kommune.no.

 • Produksjonstillegg i jordbruket
 • Velferdsordningane i jordbruket
   

Jakob Hustad, tlf 91309738/ 70207500 (sentralbord i Brattvåg),
e-post: jakob.nikolai.andersen.hustad@haram.kommune.no.

 • Landbruksrådgiver