Landbruk

Giske kommune kjøper landbrukstenester frå Haram kommune si landbruksavdeling som er bl.a. sekretariat til landbruksnemnda og viltnemnda.

Landbruksforvaltninga har fast kontordag måndagar på Giske rådhus og er elles i Giske kommune etter behov. Ein kan elles ta kontakt med landbruksforvaltninga i Haram utover den faste kontordagen.

Tilsette og arbeidsområder:

John-Ole Aarsæther, tlf 70207634 / 97759665:

  • Sekretær for landbruksnemnda og viltnemnda.
  • Jord og konsesjonslovsaker
  • Viltforvaltning
  • Tilskot til kulturlandskapstiltak (SMIL)
  • Gardskart
  • Skog


Kårstein Haram, tlf 70207632/ 99311234:

  • Produksjonstillegg i jordbruket
  • Velferdsordningane i jordbruket
  • Spreiing og lagring av husdyrgjødsel.
  • Sertifisering i bruk av plantevernmiddel.