Lag og organisasjonar

Ryggrada til kulturlivet i Giske er dei mange dyktige frivillige laga og organisasjonane som fins på alle øyane. Mange frivillige gjer også ein super innsats utanfor laga og organisasjonane.

Vi prøver halde ei oversikt over aktive lag og organisasjonar i kommunen, men vi er avhengig av innspel for å klare å halde den oppdatert.

 

Lag og organisasjonar heimehøyrande i Giske kommune kan søkje kulturmidlar. Desse blir utlyst årleg. De må bruke digitalt søknadsskjema som de finn her.