Innmelding av arrangement

Vi minner om at de som skal gjennomføre arrangement på offentleg stad, må sende melding og søknad om det til Møre og Romsdal politidistrikt.

Søknadar vert å sende til Politiet sitt postmottak på e-post: post.moreogromsdal@politiet.no

Søknad om sykkelritt på veg, som fyl ei fastsett rute og der det er tidtaking / rangering / maksimaltid, må de sende til Statens vegvesen for behandling.