Elektronisk dørlås

I Giske kommune har vi no innført at alle som skal ha teneste frå omsorg må ha elektronisk dørlås. Denne vil vi montere på di dør slik at helsepersonell kjem seg inn til deg på ein trygg og god måte.