Valderøy omsorgsdistrikt

Valderøy omsorgsdistrikt tilbyr varierte tenester til innbyggjarane i Giske kommune.

Klikk for stort bileteGiske omsorgssenter

Omsorgsdistriktet har basen sin i det nye omsorgssenteret på Valderøya, Giske omsorgssenter, som opna våren 2012. Her finn du administrasjon, bukollektiv, heimebasert omsorg og praktisk bistand, dagtilbod for heimebuande, fysio- og ergoterapiteneste og sentralkjøkken. Distriktet har også bustadar for menneske med utviklingshemming og for menneskje med psykiske lidingar lokalisert på Valderøya.

Valderøy omsorgsdistrikt har tilsette med god og variert kompetanse. Eininga har som overordna mål å tilby varierte tenester med høg kvalitet. Det er fokus på brukarmedvirkning og nært samarbeid med pårørande.

Einingsleiar Tone Urtegård og nestleiar Magnhild Naalsund har overordna ansvar for omsorgsdistriktet.

Eininga er inndelt i fem avdelingar med avdelingsleiarar:

Giske omsorgssenter: Elin Hopland

Heimebasert omsorg, praktisk bistand og Hustruhamna: Iren Hovlid Bakken

Bukollektiv for menneske med utviklingshemming: Kjetil Aamelfot

Løkevegen bufelleskap for menneskje med psykiske lidingar: Eva-Kathrin Ytterland

Kjøkken: Harald Kimsås