Valderøy omsorgsdistrikt

Valderøy omsorgsdistrikt tilbyr varierte tenester til innbyggjarane i Giske kommune.

 

Bilete av fasade Giske omsorgssenter - Klikk for stort bilete

 

Omsorgsdistriktet har basen sin i Giske omsorgssenter på Valderøya. Her finn du administrasjon, bukollektiv, heimebasert omsorg og praktisk bistand, dagtilbod for heimebuande, fysio- og ergoterapiteneste og sentralkjøkken. 

Heimesjukepleien i Giske kommune er samlokalisert med kontor i Giske omsorgssenter.

Valderøy omsorgsdistrikt har tilsette med god og variert kompetanse. Eininga har som overordna mål å tilby varierte tenester med høg kvalitet. Det er fokus på brukarmedvirkning og nært samarbeid med pårørande.

Einingsleiar Janita Engeset Ellingseter og nestleiar Elin Hopland har overordna ansvar for omsorgsdistriktet.

Viktige telefonnummer:

Namn

Telefonnummer

Einingsleiar Janita Engeset Ellingseter926 20 535
Nestleiar/Avd.leiar Dagsenter og Hustruhamna/ Elin-Karin Hopland417 02 318
Avdelingsleiar Kølve/Signalen/Storhornet: Sofie Holmeset 417 02 316
Avdelingsleiar Heimeteneste: Iren Hovlid417 02 314
Avdelingsleiar Storkjøkken: Irene Rogne417 02 317
  
Kontor omsorg Giske Kommune: Karina P. Synes417 02 323
Heimesjukepleie Valderøy957 58 551/417 02 365
Heimesjukepleie Vigra959 24 904
Heimesjukepleie Giske/Godøy913 05 411
Hukommelsesteam417 01 901
Dagsenter417 02 336
Avdeling Hustruhamna417 01 904
Avdeling Kølve417 01 908
Avdeling Signalen417 01 913
Avdeling Storhornet417 01 917

Kontaktinformasjon

Elin Karin Hopland
E-post
Mobil 41 70 23 18