Valderøy omsorgsdistrikt

Valderøy omsorgsdistrikt tilbyr varierte tenester til innbyggjarane i Giske kommune.

Giske omsorgssenter

Omsorgsdistriktet har basen sin i Giske omsorgssenter på Valderøya. Her finn du administrasjon, bukollektiv, heimebasert omsorg og praktisk bistand, dagtilbod for heimebuande, fysio- og ergoterapiteneste og sentralkjøkken. 

Heimesjukepleien i Giske kommune er samlokalisert med kontor i Giske omsorgssenter.

Valderøy omsorgsdistrikt har tilsette med god og variert kompetanse. Eininga har som overordna mål å tilby varierte tenester med høg kvalitet. Det er fokus på brukarmedvirkning og nært samarbeid med pårørande.

Einingsleiar Tone Giskegjerde og nestleiar Elin Hopland har overordna ansvar for omsorgsdistriktet.

Viktige telefonnummer:

Namn

Telefonnummer

Einingsleiar Tone Giskegjerde

417 02 313

Nestleiar/Avd.leiar Dagsenter og Hustruhamna/ Elin-Karin Hopland

417 02 318

Avdelingsleiar Kølve/Signalen/Storhornet: Sofie Holmeset 

417 02 316

Avdelingsleiar Heimeteneste: Iren Hovlid

417 02 314

Avdelingsleiar Storkjøkken: Irene Rogne

417 02 317

 

 

Kontor omsorg Giske Kommune: Karina P. Synes

417 02 323

Heimesjukepleie Valderøy

957 58 551/417 02 365

Heimesjukepleie Vigra

959 24 904

Heimesjukepleie Giske/Godøy

913 05 411

Hukommelsesteam

417 01 901

Dagsenter

417 02 336

Avdeling Hustruhamna

417 01 904

Avdeling Kølve

417 01 908

Avdeling Signalen

417 01 913

Avdeling Storhornet

417 01 917

Kontaktinformasjon

Tone Marie Giskegjerde
E-post
Elin Karin Hopland
E-post