Middagslevering

Kva tilbyr vi?

Vi leverer middagsmat heim til deg to gonger pr veke. ( tirsdager og fredager). Du avgjer sjølv kor mange middager du ynskjer i veka.

Middagen er ein kald porsjonspakke som varmast i mikrobølgeovn eller steikeovn. Det er ny meny kvar veke. Middagen vert laga på kjøkkenet på Giske omsorgssenter. 

Kven kan få tilbodet?

Heimebuande eldre eller andre personer som på grunn av sjukdom, alder eller andre grunnar ikkje er i stand til å ivareta ernæringsbehovet sitt. 

Korleis nytte tilbodet?

Du tar kontakt med Tildelingskontoret  eller Kjøkkenet for bestilling eller spørsmål. Pårørende kan og gjerne ta kontakt. Vi har sjåfør som leverer ut middagane.

Pris: 

Kr. 85 pr middag i 2017.

Råd om ernæring

Kontaktpersonar

Kjøkken Giske omsorgssenter
E-post
Telefon 70 18 83 15