Få støttekontakt

Kva tilbyr vi?

Ei støttekontakt tilbyr mellom anna sosialt samvær og følgje til ulike fritidsaktivitetar. ​​​​​​Støttekontakta kan vere med deg og gå tur, gå på kafé, kino, trening eller andre sosiale aktivitetar. Hjelpa vert gitt ut frå dine behov. Støttekontakten har vanligvis ingen spesiell faglig bakgrunn, men får tilbud om veiledning fra fagfolk.

Kven kan få tilbod?

Støttekontakt vert tildelt personar og familiar som har behov for dette på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale problem. Støttekontakt kan også tildelast dei som treng personleg hjelp for å ha eit sosialt og aktivt liv.

Slik søker du

Du bruker 


Det er ingen søknadsfrist, søknader blir behandlet fortløpende av Tjenestekontoret.

Kva koster det?

Tenesta er gratis, men utgifter til aktivitetar må du dekkje sjølv.

Viktige lenker

Ukraina