Avlastingstilbod ved bufellesskap

Ei av dei fem leilegheitene i kvart bufellesskap på Valderøya er avlastingsleilegheiter, der personar med ulike funksjonsnedsettingar bur til ulike tider (t.d. tredje kvar helg). Dei som er på avlasting får tilrettelagt tilbod til den einskilde, og tek del på fellesaktivitetar på lik linje med dei som bur fast på bufellesskapa.