Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom (inntil 25 år) er open kvar onsdag kl. 15.00 - 16.30

på helsestasjonen på rådhuset i Giske.

Det er lagt opp til dropp inn timer.         

Her kan du snakke med lege og helsesjukepleiar om det du måtte ynskje.
Tenesta er gratis.

Helsesjukepleiar:  Anne Birkevold         

Tlf: 48292088

e-post: anbi@giske.kommune.no

Lege: Arne Morterud

Oppmøtestad:
Helsestasjonen på Giske Rådhus
Adresse: Valderhaug 4
6050 Valderøya

Giske Rådhus