Helsestasjon for born

Helsestasjonen har opningtid kl. 08.00 - 15.30.

Kontakt tlf. 90 85 78 20 eller send SMS for timeavtale. 

Helsestasjonen held til på rådhuset, Valderøya.

Bruk inngang ved biblioteket pga av korona. De vil bli henta.

Klikk for stort bilete
Klikk for stort bilete

På helsestasjonen arbeider helsesjukepleiar, jordmor, helsestasjonslege og kontorpersonell, og du får tilbod om:

  • helseundersøking
  • barnevaksinasjonar
  • svangerskapskontroll
  • rådgjeving om helse, utvikling hos born, kosthald, osb.
  • foreldreveiledningsgruppe. Ta kontakt med helsestasjonen om du ynskjer dette.

Det blir lagt vekt på førebyggjande helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skule og helse- og sosialtenesta ved behov. Helsesjukepleiar kan òg komme på heimebesøk.

Nyttige lenker, filmar og brosjyre:

 

Dei vanlegaste kontaktmøta med helsestasjonen:

1-3 dagar etter heimkomst Heimebesøk av jordmor  
7-10 dagar Heimebesøk av helsesjukeplar  
4 veker Helsesjukepleiar  
6 veker Helsesjukepleiar/Lege vaksine
8-12 veker Barselgruppe  
3mnd Helsesjukepleiar vaksine
4mnd Helsesjukepleiar  
5mnd Helsesjukepleiar vaksine
6mnd Helsesjukepleiar/Lege  
7-8mnd Helsesjukepleiar  
10mnd Helsesjukepleiar  
1 år Helsesjukepleiar/Lege vaksine
15mnd Helsesjukepleiar vaksine
18mnd Helsesjukepleiar  
2år Helsesjukepleiar/Lege innkalling
4år Helsesjukepleiar innkalling

Kontaktpersonar

Johanne Røsvik Synnes
E-post
Telefon 996 39 480
Mobil 996 39 480