Helsestasjon for born

Helsestasjonen har opningtid kl. 08.00 - 15.30.  TELEFONTID: Mandag - torsdag 8.00-13.30

Kontakt tlf. 90 85 78 20 eller send SMS for timeavtale eller beskjeder.( Mandag - torsdag 8.00 -13.30)

Helsestasjonen held til på rådhuset, Valderøya.

Bruk hovudinngang og registrer deg der. 

 

 

barnestøvel i søledam - Klikk for stort bilete

 

eit born som leiker ute - Klikk for stort bilete

På helsestasjonen arbeider helsesjukepleiar, jordmor, helsestasjonslege og kontorpersonell, og du får tilbod om:

  • helseundersøking
  • barnevaksinasjonar
  • svangerskapskontroll
  • etterkontroll 6 v.etter fødsel med prevensjonsveiledning og celleprøve.
  • tilbod om celleprøve til alle kvinner mellom 25-69 år (ikkje mogeleg for tida grunna kapasitet)
  • rådgjeving om helse, utvikling hos born, kosthald, adferd osv.
  • Ta kontakt med helsestasjonen om du ynskjer foreldrevegleiing. Her får du meir info om det.

Det blir lagt vekt på førebyggjande helsearbeid. Helsestasjonen samarbeider med barnehage, skule og helse- og sosialtenesta ved behov. 

Nyttige lenker, filmar og brosjyre:

 

 
1-3 dagar etter heimkomstHeimebesøk av jordmor 
7-10 dagarHeimebesøk av helsesjukepl. 
3-4 vekerHelsesjukepleiar 
6 vekerHelsesjukepleiar/Legevaksine
8-12 vekerBarselgruppe 
3mndHelsesjukepleiarvaksine
4mndHelsesjukepleiar 
5mndHelsesjukepleiarvaksine
6mndHelsesjukepleiar/Lege 
8mndHelsesjukepleiar 
10mndHelsesjukepleiar 
1 årHelsesjukepleiar/Legevaksine
15mndHelsesjukepleiarvaksine
18mndHelsesjukepleiar 
2årHelsesjukepleiar/Legeinnkalling
4årHelsesjukepleiarinnkalling

Kart